Välkommen till historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten bedriver undervisning och forskning inom ett brett fält av filosofiska, historiska, antropologiska och estetiska ämnen, samt inom speldesign.

Grundutbildningen omfattar både fristående kurser och program på grundnivå såväl som på avancerad nivå. De fristående kurserna utgör omkring 40 procent av utbildningsutbudet.

Inom fakulteten bedrivs forskning av hög internationell klass, som inom vissa områden är världsledande.

Du finner historisk-filosofiska fakultetens institutioner i campus Engelska parken, i Botaniska trädgården samt på Campus Gotland.
 

Tankesmedja för humaniora

2014-04-22

I början av april lanserades tankesmedjan Humtank med inriktning på humanistisk forskning.

− Vi vill att humaniora ska höras och synas, vi vill putta fram humanioras forskare i debatten, berättar Lina Nyroos. Lina Nyroos är medlem i nystartade tankesmedjan Humtank och forskare vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Humanioradagar för studenterna

2014-04-08

9-10 april arrangerar studenterna Humanioradagarna.

Uppsalaforskare i regeringens utbildningsvetenskapliga råd

2014-03-28

Regeringen har utsett ledamöter i ett utbildningsvetenskapligt råd som ska ledas av utbildningsminister Jan Björklund. Två av ledamöterna är från Uppsala universitet – Caroline Liberg, professor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Mikael Lindahl vid nationalekonomiska institutionen.

En dag om religionens offentlighet

2014-03-24

Centrum för forskning om religion och samhälle bjuder in till en dag med temat religionens offentlighet 8 april.

Fulbrightföreläsningen 2014: Obama the Swede? Reinfeldt the American? Comparing Political Leaders

2014-03-10

3 april är det dags för årets Fulbrigthföresläsning. I år är titeln: "Obama the Swede? Reinfeldt the American? Comparing Political Leaders". 

Gå till RSS

Läs fler nyheter