Välkommen till historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten bedriver undervisning och forskning inom ett brett fält av filosofiska, historiska, antropologiska och estetiska ämnen, samt inom speldesign.

Grundutbildningen omfattar både fristående kurser och program på grundnivå såväl som på avancerad nivå. De fristående kurserna utgör omkring 40 procent av utbildningsutbudet.

Inom fakulteten bedrivs forskning av hög internationell klass, som inom vissa områden är världsledande.

Du finner historisk-filosofiska fakultetens institutioner i campus Engelska parken, i Botaniska trädgården samt på Campus Gotland.
 

Boklansering: Svensk Polis - Pusselbiten som inte passar in

2014-09-15

16 september presenteras boken "Svensk Polis - Pusselbiten som inte passar in" skriven av professor Bo Wennström vid juridiska institutionen.

Nytt magisterprogram i internationell immaterialrätt

2014-08-21

Nu startar Uppsala universitet ett nytt magisterprogram på 60 hp i immaterialrätt. Programmet, Master Programme in Intellectual Property Law, är på engelska och riktar sig till både svenska och internationella studenter. Första antagning sker till höstterminen 2015.

Mer än en miljon svenskar har en stark och aktiv relation till något trossamfund

2014-08-21

Drygt en miljon svenskar uppger sig ha en mycket stark och aktiv relation till något trossamfund. Ytterligare 1,7 miljoner svenskar uppger sig ha en stark, men mer passiv relation. Trossamfunden har också blivit allt viktigare aktörer inom det skattefinansierade välfärdsområdet.

Studenter i speldesign vann utmärkelser på Swedish Game Awards

2014-06-19

Studenter i speldesign vid Campus Gotland tog hem två utmärkelser vid Swedish Game Awards 18 jun. Spelet Defunct vann den förnämsta klassen Game of the year och Flash & Crash förärades utmärkelsen Gamers choice.

Ökat anslag till religionsforskning efter positiv utvärdering

2014-06-18

Vetenskapsrådet har beslutat att höja anslaget med tio procent för forskningsprogrammet "The Impact of Religion - Challenges for Society. Law and Democracy". Utvärderingspanelen har vid halvtidsutvärderingen bedömt att forskningsprogrammet resulterat i "forskning av extremt hög internationell kvalitet".

Gå till RSS

Läs fler nyheter