För registrerade studenter

På den här länken presenteras de kurser som är valbara för studenter som redan är registrerade på ett magister- eller masterprogram vid Historisk-filosofiska fakulteten. 

Du söker via www.antagning.se. Leta upp rätt kursnamn eller kurskod och gör din anmälan senast 15 april.