För nyantagna

Här presenteras de kurser som är valbara för studenter som ska börja första terminen på ett magister- eller masterprogram och som inte har en första obligatorisk termin.

Anmälan till kurserna görs mellan 5 augusti och 18 augusti 2019. 

Länken till anmälningsblanketten kommer att vara öppen under ansökningsperioden. Skriv ut den bekräftelse du får när ansökan är insänd så vet du vilka kurser du sökt.


OBS! Du behöver göra en anmälan för varje kurs! 

Masterkurserna går på halvfart om inget annat anges.

Period 1 är v 36-44

Period 2, v 45-03

Vissa program har en obligatorisk, inledande, kurs på 7,5hp. Om ditt program har det, väljer du en kurs period 1, och 2 för period 2.

Ska du skriva på ditt examensarbete en del, räknar du in det också.

Det ska vara 15hp/period, eller 30hp/termin.


Till anmälan

Vi har delat in kurserna terminsvis, under höstterminen finns period 1 och 2, och under vårterminen finner du period 3 och 4. (som söks via antagning.se) 

Senast uppdaterad 2019-02-27