Kursval

Kursutbudet vid fakulteten är rikhaltigt på masternivå. Beroende på vilket masterprogram du går kan det finnas begränsningar när det gäller sammansättningen av kurser. Läs därför utbildningsplanen noga så att du vet vilka kurser som är obligatoriska och i vilken utsträckning du kan göra fria val. Om du är osäker kontakta den institution som ger ett program för att få veta hur du bör göra och vilken frihet du har. För examen på avancerad nivå gäller dessutom högskoleförordningens bestämmelser.

Kursval för nyantagna studenter

Kursval för dig som redan är antagen

Senast uppdaterad: 2021-07-02