Utbildning vid historisk-filosofiska fakulteten

Vi har utbildning och forskningarutbildning inom ett brett fält av filosofiska, historiska, antropologiska och estetiska ämnen, samt inom speldesign.

Hos oss kan du läsa vid följande institutioner:

Institutionen för ABM
Institutionen för arkeologi och antik historia
Filosofiska institutionen
Historiska institutionen
Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Konstvetenskapliga institutionen
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Litteraturvetenskapliga institutionen
Institutionen för musikvetenskap
Institutionen för speldesign
Centrum för genusvetenskap

Studera utomlands

När du deltar i ett studentutbyte studerar du under en viss period (vanligtvis en termin eller ett läsår) vid ett utländskt universitet. Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig studierna, vilket innebär att utbytesstudierna kan bli en del av din utbildning.

Historiska institutionen administrerar utbytesavtal för hela fakulteten.

Glada studenter sitter på en gräsmatta
Senast uppdaterad: 2021-06-30