Upplev Vendeltidens Gamla Uppsala med ny interaktiv app

29 augusti 2016

I Gamla Uppsala finns ett av Skandinaviens mest spännande kungsgårdsområden från järnåldern. En gång fanns här mängder av hus och andra byggnadsverk, vilket besökare hittills fått försöka föreställa sig med hjälp av skisser. I slutet av augusti lanserades appen ”Augmented history – Gamla Uppsala”, som ska ge en upplevelse utöver den vanliga när man besöker Gamla Uppsala.

- Detta är första gången denna typ av teknik används för höja upplevelsen av ett besöksmål i Sverige. Det är vår förhoppning att modellen kan användas för fler platser och i fler sammanhang, både för att stärka intrycken och för att förmedla forskningsresultat, säger John Ljungkvist, forskare vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

Gamla Uppsala är ett av Sveriges mest omtalade fornlämningsområden, känt bland annat för det stora antalet gravhögar och för att i forna tider ha varit ett huvudsäte för kungar som räknade självaste guden Frej som anfader. Här finns ett av Skandinaviens mest spännande kungsgårdsområden från järnåldern. Även om besökare kan imponeras av vidderna och de stora gravhögarna utgör dessa endast en del av områdets karaktär och innehåll.

En gång fanns här mängder av hus, ännu fler gravar och andra monumentala byggnadsverk på platsen. Arkeologiska undersökningar har genererat mycket ny kunskap genom åren, men det har länge varit pedagogiskt svårt att för besökare visualisera hur kungsgårdsområdet egentligen såg ut. Med utgångspunkt i de vetenskapliga landvinningarna har nu emellertid forskare från Uppsala universitet tillsammans med speldesigners och programmerare utvecklat en nedladdningsbar iPad app för att råda bot på denna brist.

Arbetet med appen har grundfinansierats genom ”Forskningsprojekten Gamla Uppsala – framväxten av mytiskt centrum”, samt ”Vikingafenomenet” vid Uppsala universitet, liksom av Regionförbundet Uppsala län och Gamla Uppsala museum, som tillsammans har bidragit med kunskap och resurser för att i samarbete skapa en upplevelse av hur kungsgårdsområdet en gång kan ha sett ut. Resultatet är en app som ger besökaren ett virtuellt fönster till historien och ger alla en möjlighet att på digital väg utforska hur 600-talets Gamla Uppsala såg ut.

Miljön är kungsgårdsområdet omkring 100 år före den egentliga vikingatiden, då alla kända stora monument var byggda, men ännu inte hade skadats av senare tiders verksamhet och byggenskap. Appen visualiserar den forna miljön och erbjuder bland annat besökaren att uppleva den enorma hallen i sitt majestätiska höjdläge på kungsgårdsplatån, intill kyrkan. Hallen var kanske självaste Uppsalen, vilken gett sitt namn både till Gamla Uppsala och indirekt till dagens Uppsala

Appen, vars utveckling till stor även skett pro bono med stort engagemang från såväl forskare som 3D-animatörer och programmerare, visar hur forskningsresultat i förening med spelteknik kan lyfta upplevelsen av forntida och historiska miljöer utan att dagens fornlämningsområden påverkas.

- Genom att använda GPS-, kompass- och gyrofunktionen i smartphones och surfplattor blir det möjligt att röra sig i sedan länge svunna tider och miljöer. Som en extra bonus kan användaren, på samma sätt som i Pokémon Go, dessutom på plats upptäcka virtuella arkeologiska fynd via vår app och samla dem i en väska samtidigt som man får information om föremålen, säger John Ljungkvist.

Appen ”Augmented history – Gamla Uppsala” 1.0 lanserades på arkeologidagen den 28 augusti 2016. Besökare vid Gamla Uppsala museum kan låna iPads för att uppleva den forna miljön med bebyggelse, gravar och andra storslagna monument. Appen kan dessutom  laddas ner från app store. I nästa steg ska appen utvecklas ävenför användning på distans och för Android.