Studenter bidrar till forskningen om Vasa

27 juni 2016

Under vårterminen har studenter på masterprogrammet i tidigmodern tid gjort praktik på Vasamuseet i Stockholm.

Uppsala universitets personaltidning Universen skriver i sitt senaste nummer om hur studenter i masterprogrammet i  tidigmodern tid gör praktik på Vasamuséet.

– Det är en ära att vara här på Vasamuseet och faktiskt få röra vid historien, säger en av masterstudenterna till Universen.

 

---

Läs vidare

  • Masterprogram i tidigmodern tid