Pedagogiskt material för gymnasiet på Humanistportalen

30 november 2015

Skärmbild på webbplatsen Humanistportalen.

Humanistportalen på webben fungerar som en ingång till humanistisk forskning i Sverige.

Humanistportalen har precis haft en nylansering och introducerat pedagogiskt material för gymnasiet. Vi träffade Anna Clareborn, projektledare för nylanseringen för att prata om Humanistportalen.

Vad är Humanistportalen?

– Humanistportalen visar upp aktuell humanistisk forskning inom Sverige och är tänkt som en ingång till humanistisk forskning och inblick i forskarvärlden för intresserade. Vår ambition är populärvetenskapligt material som går på djupet, är välformulerat och har en lång livslängd. En form av djup introduktion. Det är forskare från hela Sverige som själva som bidrar med innehållet efter peer review, det kan vara text eller olika typer av multimedia.

Vad var nytt vid nylanseringen?

– Vi har utvecklat den tekniska plattformen men framför allt börjat med pedagogiskt material riktat mot gymnasieskolorna. Utifrån forskarnas material tar Ina Nyfelt fram ett spännande pedagogiskt material. Ina Nyfelt är lärare i historia och retorik och fick 2015 Kungliga Vitterhetsakademins pedagogiska pris. Materialet är direkt förankrat i Skolverkets läroplan för gymnasieskolan.

Vilket ytterligare innehåll har Humanistportalen?

– Vi har textartiklar och filmer av forskare om aktuell humanistisk forskning med en speciell avdelning för genusforskning. Vi har en stafettblogg där forskarna mer skriver om att forska och humanioras roll i samhället. Och sedan har vi den nya delen med pedagogiskt material för gymnasieskolor kopplat till artiklar och filmer. Vi har också en uppskattad ordlista med förklaringar av begrepp som används i materialet

Vilka besöker Humanistportalen?

– Vi har cirka 100 unika besökare varje dag och det är oftast gymnasister, studenter eller den intresserade allmänheten. För oss är det viktigt att nå ut till lärare och gymnasister, vi upplever en klyfta mellan gymnasiet och universiteten som är onödig och som vi behöver brygga över.

Vilka utvecklingsplaner har ni?

– I framtiden vill vi göra mer multimedia där vi tar tillvara teknikens alla möjligheter för att göra materialet mer levande och inspirerande. Vi arbetar också med att bli mer heltäckande och ta upp fler ämnen inom humaniora.