Hälsa, politik och kultur i Afrika i fokus för ny satsning

23 november 2015

Uppsala universitet startar en ny utbildnings- och forskningsmiljö,"Health, Politics and Culture in Africa", om förhållanden på afrikanska kontinenten. Denna vecka arrangeras två öppna evenemang: Ett studentseminarium på Västgöta nation och en halvdag med föreläsningar i Universitetshuset.

Miljön "Health, Politics and Culture in Africa" är en satsning vid Forum för Afrikastudier i gränssnittet mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin och farmaci. Syftet är att etablera en dynamisk miljö för att möta viktiga framtidsfrågor rörande global hälsa, lokal styrning och underhåll, politisk och institutionella decentralisering, fattigdom och ohälsa.

– Den här satsningen är viktig eftersom global hälsa kräver breda samarbeten samtidigt som Afrika blir allt viktigare. Genom att samarbeta multidisciplinärt vill vi bli bättre partners till våra kollegor i Afrika och bidra till att förverkliga FN:s millenniemål, säger Sten Hagberg, professor i kulturantropologi och etnologi, och vetenskaplig ledare tillsammans med Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa.

Den nya miljön "Health, Politics and Culture in Africa" är en kraftfull förstärkning och utökning av verksamheten vid Forum för Afrikastudier som startade 2012. Med miljön utvidgas också verksamheten till att också omfatta medicin och farmaci. Miljön finansieras av strategiska medel från rektor vid Uppsala universitet med samfinansiering från områdesnämnderna för humaniora och samhällsvetenskap respektive medicin och farmaci.

Torsdagen den 26 november startar miljön officiellt med ett startseminarium. Men det smygstartar redan tisdagen den 24 november med ett studentseminarium om diabetesepidemin i Afrika. I Sverige har 5 procent av de vuxna diabetes typ 2, motsvarande siffra på Ugandas landsbygd är 7 procent och i Sydafrikas kåkstäder 25 procent. Hur ska hälso- och sjukvårdssystem klara denna belastning? Vad kan drabbade och vi alla göra på egen hand? Vid seminariet diskuteras tänkbara lösningar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt.

Mer information om projektet på www.afrikastudier.uu.se

Seminariet " The Diabetes Epidemic in Africa: Can interdisciplinary approaches deliver innovative solutions?" Tisdagen 24 november

Startseminarium "Health, Politics and Culture in Africa" Torsdagen 26 november