Med fokus på könsnormer och narkotikaspaning

7 oktober 2015

Anneli Häyrén, forskare vid Centrum för genusvetenskap, har fått 3,7 miljoner kronor från Vinnova för att tillsammans med Polismyndigheten studera könsnormer i narkotikaspaning.

Projektet är en del av Vinnovas mångfaldslabb. I forskningssamarbetet mellan Polismyndigheten och Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet ska man utveckla metoder för att göra narkotikaspaningen mer normkritisk och därmed mer jämställd.

– Det ska bli otroligt intressant att forska på polisens föreställningar om kön och de konsekvenser dessa föreställningar ger, säger Anneli Häyrén.