Ökad samverkan mellan forskning och muséer

14 september 2015

Våren 2015 startade seminarieserien "Materiell kultur" i samverkan mellan forskare och museianställda. I "Materiell kultur" förenas teorier och praktik och deltagarna utforskar till exempel hur vi förmedlar kunskap och dess olika konsekvenser.

Karin Ågren och Marie Ulväng, forskare på ekonomisk-historiska institutionen, har tagit initiativet till seminarieserien "Materiell kultur" i samverkan mellan forskare och museianställda.

– Det började med en tvärvetenskaplig workshop hösten 2014 med museianställda och forskare, berättar Karin Ågren. Vi bildade ett nätverk och våren 2015 hade vi tre seminarier som fortsätter nu i höst. Jag hade i flera år tänkt att vi forskare borde samarbeta mer med personer som arbetar på muséer för att till exempel byta idéer om hur vi förmedlar kunskap. Vi började i Uppsala tillsammans med bland annat Museum Gustavianum men nu har det vuxit till flera muséer i Stockholm.

Djupare samverkan

Seminarieserien har redan lett till konkreta förändringar, till exempel har muséer kommit med i undervisningen på grundkursen i ekonomisk historia. Deltagarna har stor hjälp av varandra över de olika disciplinära gränserna.

– Förhoppningsvis kommer nätverket och seminarierna också leda till idéer till ny forskning och olika forskningsansökningar, säger Karin Ågren.

Nästa seminarium

24 september är det dags för höstens första seminarium: "Kulturarvet - hur förmedlas det?" På seminariet presenteras olika exempel på hur universitet och muséer arbetar med kunskapsförmedling av kulturarvet. Bland annat kommer Göran Ulväng, forskare vid ekonomisk historia, att berätta om ett pågående skyltprojekt i Örsundsbro.

– Jag arbetar tillsammans med länsstyrelsen, lokala aktörer, Annika Larsson (arkeolog) och Stina Fallberg-Sundmark (teolog). Vi sätter upp skyltar med det senaste från forskningsfronten om platser, föremål och händelser, säger Göran Ulväng.

– Det här projektet visar tydligt på problemet att när vi berättar om olika föremål och platser måste vi alltid förkorta och välja delar av verkligheten. Men vilken sanning ska lyftas fram? säger Karin Ågren.

 

Hör av dig direkt till Karin Ågren om du är intresserad att delta i seminarieserien "Materiell kultur".