Självhjälpsverktyg för akademisk engelska

7 september 2015

Skärmbild från Scriptor, ett självhjälpssystem för akademisk engelska.

Scriptor är ett självinstruerande system för att bli bättre på att skriva akademisk engelska.

Nu finns ett universitetsgemensamt webbaserat självhjälpsverktyg för att skriva på akademisk engelska.

I Scriptor finns exempeltexter och språkexperternas skrivråd om struktur, språk och språkliga konventioner. Det finns också en blogg med tips kring akademiskt skrivande och skrivprocessen.

Målgruppen för verktyget Scriptor är i första hand studenter på grund- och avancerad nivå. Tanken är att verktyget ska ge studenter hjälp till självhjälp men också att verktyget ska fungera som ett pedagogiskt stöd för handledarna.

– Val av exempeltexter har gjorts i samverkan med handledarna i de olika disciplinerna, berättar Johanna McElwee, lektor vid institutionen för nordiska språk och medarbetare vid Språkverkstaden. De texter vi använder är studenttexter som vi har valt för att de är bra. Studenterna har förstås godkänt att vi använder texterna och vi upplever att de blir stolta när vi frågar om vi får använda texten.

För hela universitetet

Scriptor har byggts upp av Språkverkstaden med universitetsgemensam finansiering och finansiering från områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Scriptor vänder sig till studenter inom alla discipliner men urvalet exempeltexter är än så länge ganska litet.

 – Vi har arbetat med ett begränsat antal texter när vi har byggt upp Scriptor, säger Johanna McElwee. Men nu när vi har lärt oss metodiken och tekniken kommer det att gå fortare att lägga in fler exempeltexter.

I Scriptor finns exempeltexter från olika ämnen respektive olika typer av texter (till exempel labbrapport, D-uppsats, och masteruppsats).

Fler exempeltexter behövs

Nästa steg är att komplettera med exempeltexter från flera ämnen, i första hand de ämnen som har många utländska studenter.

– Vi hoppas att det ska bli lättare att få in förslag på exempeltexter från handledare nu när vi kan visa hur verktyget fungerar, säger Johanna McElwee.

– Och vi hoppas på synpunkter, idéer och kommentarer från både studenter och handledare, säger Marcho Bianchi, lektor vid institutionen för nordiska språk och medarbetare vid Språkverkstaden.

Om du har förslag på nya exempeltexter kontakta gärna Johanna McElwee.

Interaktivt verktyg

I utvecklingstankarna ligger också att komplettera Scriptor med ett användarverktyg för handledare. Handledaren ska kunna gå in på Scriptor och plocka ihop ett skräddarsytt urval skrivråd utifrån behoven för en specifik student. Studenten loggar in i Scriptor och ser handledarens skräddarsydda urval. Samma användarverktyg ska även kunna användas av studenter för att skräddarsy ett urval skrivråd.

– Det är också tekniskt förberett för att bygga upp motsvarande innehåll för akademisk svenska, berättar Marco Bianchi.

Den löpande förvaltningen av Scriptor ingår i Språkverkstadens uppdrag.

Så här fungerar Scriptor

Scriptor består av tre huvuddelar:

 1. Texts - exempeltexter
 2. Tools - skrivråd
 3. Tips - blogg om akademisk engelska och skrivprocessen.

Det finns två sätt orientera sig på Scriptor. Du kan dels utgå från exempeltexterna (Texts) eller utgå från skrivrådens struktur (Tools).

1. Texts

Exempeltexterna kan du söka antingen via typ av text eller utifrån ämnesdisciplin. Typ av text kan till exempel vara:

 • Bachelor thesis
 • Critical review
 • Lab report.

Ämnesdisciplin kan till exempel vara:

 • Computer science
 • Ecotoxicology
 • Linguistics.

Kommentarer markerat i texten

Du kan välja vilka skrivråd du vill visa i exempeltexten. Du väljer skrivråd utifrån huvudkategorierna:

 • Language
 • Structure
 • Writing conventions.

Varje huvudkategori är i sin tur indelat en olika underkategorier. I det här fallet har användaren valt att visa alla skrivråd under Language och sedan ställt markören över allows i texten. Skrivrådet Using the s-ending for verbs visas direkt i en textruta. Klickar du läggs skrivrådet i din samling.

2. Tools

Du kan välja att få skrivråd utifrån tre huvudkategorier som i sin tur är indelade i olika underkategorier. När du hittat rätt skrivråd får du också förslag på texter där du kan se skrivråden använda i praktiken. Huvudkategorierna är:

 • Language
 • Structure
 • Writing conventions.

3. Tips

Under tips finns en blogg med inlägg både från Språkverkstadens medarbetare med tips om akademiskt skrivande och från studenter om deras skrivprocess. Tips om akademiskt skrivande kan till exempel vara A better way to say "This is".