Elitsatsning inom humaniora och samhällsvetenskap

10 juni 2015

Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. En av dem är uppsalafilosofen Andreas Stokke.

Pro Futura är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram som ger särskilt framstående juniora forskare inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning. Programmet är ett samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Det initierades 1999 av just SCAS och RJ. Pro-futura forskarna får finansiering i 5 år och ska under minst två av dem vistas vid SCAS eller andra utländska spetsforskningsinstitut.

Ett antal lärosäten bjuds in att nominera upp till fyra forskare. Forskarna måste befinna sig mellan tre och åtta år efter doktorsexamen. Av dessa antas mellan cirka 15 procent till programmet. Urvalet sker i två steg och bedömningen görs av internationella och svenska seniora toppforskare.

I början av juni utsåg Riksbankens Jubileumsfonds styrelse 2015 års Pro Futura-forskare.

De tre forskarna har valts ut på rekommendation av SCAS i Uppsala som genom ytterligt omsorgsfull urvalsprocess gått från 9 intervjuade excellenta forskare till tre. De har valts med hänsyn till den kvalitet deras forskning har och deras förmåga till att i framtiden arbeta självständigt och nydanande.

De tre forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

  • Renaud Gagné, nominerades av Cambridge universitet. Han blev fil. dr i klassisk filologi vid Harvard 2007 och ska under sin Pro Futura-tid inrikta sig på föreställningen om den yttersta Norden och dess varelser i klassisk grekisk litteratur. Föreställningar som dessa är ett av e viktigaste utopiska rummen i europeiskt tänkande, menar Gagné.
  • Joel Isaac, nominerades av Cambridge universitet, och har intresserat sig för hur politiska ideologier i USA formades under det kalla kriget. Han avser att skriva en sammanhållen historisk analys för perioden efter 1945 där han fokuserar på den övergripande politiska liberalismen i Västeuropa och Nordamerika.
  • Andreas Stokke, nominerades av Uppsala universitet, och kommer att inrikta sig på de kommunikativa förutsättningarna för samarbete och förtroende genom empiriska studier i språkanvändningen och samtidigt anknyta så väl till moralfilosofi som språkfilosofi.