Excellent lärare med tillit till studenter

2 juni 2015

Hallå där Karin Hassan Jansson, lektor vid historiska institutionen och historisk-filosofiska fakultetens första excellenta lärare.

Hur känns det att vara fakultetens första excellenta lärare?

– Det känns väldigt bra. Fakultetsnämnden valde att lägga ribban högt och det är fantastiskt att jag blev utsedd. Det är också bra att fakulteten har påbörjat processen att utse excellenta lärare.

Vad har du gjort för att bli en excellent lärare?

– Jag har en bred undervisningskompetens från olika nivåer och verksamheter. Som ung började jag som lärare i Svenska för invandrare och lärde mig jättemycket. Inom högskola har jag undervisat på alla nivåer och också arbetat med och lett kursutveckling. Jag har undervisat inom mitt egna forskningsområde men också inom andra forskningsområden.

– De sakkunniga såg en konsekvent linje i mitt pedagogiska arbete, en linje som jag kanske inte själv har formulerat helt tydligt förrän nu. Jag har en pedagogisk grundsyn som bottnar i min människosyn. Jag har tillit till att studenten tar ansvar och är aktiv men ställer samtidigt krav. Studenterna ska lära sig och jag är här för att underlätta den processen, det är viktigt att inte mitt behov av att visa mig på styva linan blir styrande. Ju mindre aktiv jag är och ju mer aktiv studenten är desto bättre. Det kan låta banalt men det är oftast mycket svårare att skapa bra förutsättningar för lärorika och utvecklande studentaktiviteter än att hålla en föreläsning.

– Det finns ett speciellt behov inom högskolan vi måste vara medvetna om. Studenterna ska ta till sig en massa kunskap, samtidigt som det finns konflikter om kunskaperna. Den här spänningen är tydligare inom humaniora och samhällsvetenskap men finns inom alla ämnen tror jag. Vi måste hjälpa studenterna att hitta balansen i detta. Kunskap blir ju så mycket mer spännande när man inser att den rör på sig. 

Hur kommer det här att påverka ditt arbete?

– Jag tror att det kan påverka mig mentalt. Vi har en tuff arbetsmiljö, det är enkelt att göra som förra terminen men det här kan ge styrka och förtroende att utveckla verksamheten. Det finns en mening att vara en bra lärare. Förhoppningsvis kan det också skapa legitimitet i andras ögon, kanske kan folk tycka att min erfarenhet spelar roll i olika pedagogiska diskussioner.

– Det skapar också en press på mig i förhållande tillstudenter och kollegor, de får kanske en förväntan att allt jag gör ska vara fantastiskt.