Seminarium i Visby: Världsarv som resurs och möjlighet - exemplet Visby Ringmur

23 april 2015

Att förvalta, använda och utveckla världsarv är en mångfacetterad uppgift som fordrar samverkan mellan ett flertal aktörer och branscher. Hur kan kulturmiljön utvecklas till en guldgruva som gynnar hållbar utveckling och god förvaltning av miljöer och monument?

Seminariet belyser olika teman som är centrala för världsarvs förvaltning. På torsdag beskrivs process och resultat för återuppbyggnaden av Visby Ringmur, som rasade 2012. Säkerhet, autentiska material och metoder liksom samverkan med andra pågående arbeten runtom i Norden presenteras. Seminariedag 1 genomförs på svenska. 

Fredagen har fokus på världsarv ur ett resurs- och utvecklingsperspektiv, finansiering och förvaltning. Turismens och näringslivets betydelse för världsarvsutveckling diskuteras, och betydelsen av samverkan mellan aktörer lyfts fram. Ett par internationella exempel presenteras, och dagen avslutas med en paneldiskussion. Seminariedag 2 genomförs på engelska. 

Läs hela programmet här.