Första spadtaget för Humanistiska teatern

14 april 2015

Första spadtaget för Humanistiska teatern i Engelska parken. Från vänster rektor Eva Åkesson, Margareta Fahlgren, Bo Eklöf och Peter Bohman Akademiska Hus.

Den 14 april sattes spaden i marken på campus Engelska parken. Då påbörjades byggnationen av Humanistiska teatern vid Uppsala universitet.

Under spadtagsceremoni hölls tal av rektor Eva Åkesson, initiativtagaren professor Margaretha Fahlgren, Bo Eklöf, ordförande för Humanistiska teaterns vänner och Peter Bohman, regiondirektör vid Akademiska Hus.

Tankar och idéer kring att bygga en humanistisk teater har funnits vid universitetet en längre tid. Visionen är att den nya byggnaden ska hjälpa till att lyfta och synliggöra humaniora och vara en plats för tvärvetenskapliga sammarbeten på lokal, nationell och internationell nivå.

Teatersalen kommer att rymma omkring 140 sittande i en hästskoformad gradäng med mikrofon vid varje plats för att inbjuda till dialog och samarbete. White arkitekter som tagit fram ritningarna har inspirerats av Gustavianums anatomiska teater.

- Det är fantastiskt roligt att Humanistiska teatern förverkligas! Nu får humaniora sitt landmärke i kvarteret och verksamheten nya möjligheter att utveckla forskning och undervisning, säger Margareta Fahlgren, professor i litteraturvetenskap och initiativtagare till Humanistiska teatern.

Beslut om byggstart fattades av rektor i juni 2014 och huset beräknas stå färdigt för inflyttning vid årsskiftet 2016/2017. Byggnaden får en putsad fasad med stora uppglasade partier ut mot Carolinaparken i öster och en fasad i perforerad metall med bakomliggande Paroc mot söder, där den vänder sig mot den Botaniska trädgården och det bakomliggande Campus Blåsenhus. Byggnationen av den humanistiska teatern kommer också att kompletteras av ytor för arbetsrum för forskare.