Rösta på FN:s nya utvecklingsmål

9 april 2015

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket arrangerar 8 april - 8 maj en röstningskampanj inom ramen för den globala FN-kampanjen MyWorld.

År 2015 är slutåret för FN:s millenniemål för att motverka fattigdom. Efter 2015 sätts en ny agenda.

MY World är en världsomfattande kampanj som uppmuntrar människor att rösta på vilka frågor världens ledare bör prioritera i den nya globala utvecklingsagendan efter 2015. Kampanjen drivs av ett flertal samarbetspartners, däribland FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Man röstar genom att välja sex områden, av sexton möjliga, som man tror skulle göra störst skillnad i sitt eget liv eller främja mänsklig utveckling i världen. De 16 områdena täcker de åtta millenniemålen som löper ut 2015, men har utökats med frågor om bland annat hållbar utveckling och säkerhet.

Undersökningen pågår både online och offline. På Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket kan man 8 april - 8 maj rösta med polletter i en röstningsstation. Man kan också rösta via www.myworld2015.org. Globalt har hittills över 7 miljoner röster samlats in. Var med och gör din röst hörd!