Aktuella samhällsforskare föreläser i Gottsunda Centrum

1 april 2015

Rasism och segregation är några av de teman som återkommer i den öppna föreläsningsserie med forskare från Uppsala universitet som hålls i Gottsunda centrum veckorna efter påsk.

- Vi tycker att det är viktigt att universitet syns även utanför campus, som till större delen är beläget i innerstaden, säger Mats Deland, forskare vid Hugo Valentin-Centrum.
 
Bland föreläsarna finns ekonomihistorikern Paulina de los Reyes som föreläser om vad som finns att lära av kravallerna i Husby, kulturgeografen Karin Backwall som talar om bilder av förorter i politik och media och historikern Jan Selling som föreläser på temat ”Varför antiziganism? Om romer och resande i Sveriges historia”.

Föreläsningarna arrangeras gemensamt av tre institutioner: Centrum för polisforskning, Hugo Valentin-centrum och Institutet för bostads- och urbanforskning, i samarbete med Uppsala Fastighets AB.

- Det är för vår del andra gången som vi arrangerar en föredragsserie i Gottsunda Centrum. Erfarenheterna från förra våren var mycket goda, med mycket publik och intressanta diskussioner. Vi ser fram emot att möta publiken i Gottsunda igen, säger Mats Deland.


Program

(Samtliga tider 18.00-20.00.)

Tisdag 7 april. Heléne Lööw: Den svenska nazismens historiska rötter, 1920-2015.
Heléne Lööw är docent i historia och biträdande föreståndare för Centrum för polisforskning. Hon är Sveriges främsta expert på extremhögerns historia och hennes senaste bok, Den svenska nazismens rötter, 2000-2015, utkommer i maj på Ordfront förlag.

Onsdag 8 april. Karin Backwall: Områdets stigmatisering: bilder av förorten i politik och media.
Karin Backwall är doktorand vid Kulturgeografiska institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Hon forskar om hur områden får dåligt rykte i den offentliga debatten om bostäder och stadsmiljöer.

Torsdag 9 april. Karin Kvist Geverts: Ett främmande element i nationen”. Antisemitism i svensk flyktingpolitik under andra världskriget.
Karin Kvist Geverts är vikarierande universitetslektor vid Historiska institutionen och forskar om judiska flyktingöden före och under andra världskriget. Hennes doktorsavhandling, ”Ett främmande element i nationen: svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944”, lades fram i Uppsala 2008.

Måndag 13 april. Leena Huss: Flerspråkighetens glädje och börda.
Leena Huss är professor och forskningsledare vid Hugo Valentin-centrum och har bland annat, tillsammans med Anna-Riitta Lindgren redigerat ”Different worlds – same issues? Cases of language emancipation in Norway and France”. Special Issue of Sociolinguistic Studies, Vol. 7.1 (2013).

Tisdag 14 april. Paulina de los Reyes: Efter kravallerna: vad kan man lära sig av Husby?
Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och har bland annat, tillsammans med Irene Molina och Diana Mulinari gett ut Maktens (o)lika förklädnader: Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverigepå Atlas förlag. Ifjol redovisade hon, tillsammans med kollegor, ett stort projekt om stadsdelen Husby i nordvästra Stockholm.

Onsdag 15 april. Jan Selling: Varför antiziganism? Om romer och resande i Sveriges historia.
Jan Selling är docent i historia i Lund och forskare vid Hugo Valentin-centrum. Han är Sveriges främsta akademiska expert på antiziganism och gav 2014 ut Svensk antiziganism – fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar på Sekel förlag. I mars utkom antologin Antiziganism – What’s in a Word?, som Jan redigerat tillsammans med Markus End, Hristo Kyuchukov, Pia Laskar och Bill Templer (Cambridge Scholar’s Publishing).