Universitetet rekryterar internationell toppforskare

26 januari 2015

Vetenskapsrådet har beviljat Uppsala universitet 80 miljoner kronor för att rekrytera professor Don Kulick, internationellt erkänd antropolog. Don Kulick kommer att leda ett brett tvärvetenskapligt forskningsprogram med både humanister och samhällsvetare för att belysa hur vi bättre kan förstå utsatthet och sårbarhet i förhållande till människor, djur och miljön.

- Det är här en oerhört viktig rekrytering inom ett angeläget område. Det forskningsprogram Don Kulick ska leda kommer att bidra med kunskaper om hur vi ska möta några av vår tids stora utmaningar, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Don Kulick är idag professor vid University of Chicago i USA. Han rekryteras till Uppsala universitet för att driva ett storskaligt forskningsprogram som involverar forskare från flera discipliner.

- Don Kulick är en mycket framstående forskare inom såväl kulturantropologi som språkvetenskap och genusvetenskap. Han är också en fenomenalt skicklig och entusiasmerande lärare, säger Maria Ågren, prodekan för historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Don Kulick kommer att starta och leda forskningsprogrammet "New Perspectives on Vulnerability", som knyter an till pågående forskning vid institutionen för kulturantropologi och etnologi och ger möjlighet att fördjupa och förnya befintlig forskning. Genom programmet kommer humanister och samhällsvetare bidra till hur vi ska möta några av vår tids stora utmaningar.

- Genom Vetenskapsrådets stöd till Uppsala universitet kommer Don Kulick att kunna bygga upp forskningsprogrammet med förutsättningar att inspirera och binda samman forskningen vid en rad olika institutioner, inte bara inom historisk-filosofiska fakulteten. Forskningen kommer att undersöka hur vi kan förhålla oss på ett respektfullt sätt till utsatta individer, grupper, arter och natur som vi inte nödvändigtvis kan förstå, men som utgör och delar vår värld, och som förtjänar att behandlas med värdighet. Det är viktigt att forskare engagerar sig i sådana angelägna frågor över disciplingränser, och Don Kulick är rätt person för att leda ett sådant arbete, konstaterar Maria Ågren.

Rekryteringen sker med bidrag från Vetenskapsrådet på 80 miljoner kronor som sträcker sig över 10 år.