Mattias Legnér ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet

8 december 2014

Mattias Legnér

Mattias Legnér, professor och studierektor i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland har blivit kallad att bli ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, närmare bestämt till den historisk-filosofiska avdelningen.

Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala är en sammanslutning av vetenskapsmän från främst historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna, men även jurister och teologer finns representerade. Såväl yrkesverksamma professorer som emeriterade ingår i samfundet. Två ämnesavdelningar finns: den filosofisk-historiska och den filologiska.

Samfundets ändamål är att »främja utvecklingen av de filosofiska, historiska och filologiska vetenskaperna». Detta gör man dels genom att ge bidrag och priser, främst till doktorander och nyutexaminerade doktorer, dels genom att utge vetenskapliga publikationer, varav samfundets årsskrift är den viktigaste.