Svenska invandrares vardag vid den spanska solkusten

1 december 2014

Över 30 000 svenskar har flyttat på permanent basis till Costa del Sol i södra Spanien och många fler svenskar reser och vistas i regionen temporärt, säsongsmässigt och under kortare tid så som under semester. I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker etnologen Annie Woube hur dessa svenskar handskas med att vara invandrare i ett annat land och att få vardagslivet att fungera.

Tack vare den stora närvaron och genomströmningen av svenskar vid Costa del Sol har en infrastruktur av svenska institutioner, organisationer och företag etablerat sig vid Solkusten för att erbjuda olika typer av tjänster och varor till gruppen på det svenska språket. Avhandlingen Finding One’s Place undersöker hur permanent boende svenskar vid Costa del Sol skapar tillhörighet, känner sig som hemma i sitt nya hemland och finner sig tillrätta som migranter med ena benet i Spanien och det andra i Sverige.

Annie Woube visar i sin avhandling hur tillhörighet skapas över nationsgränserna genom inkorporering i det spanska samhället via arbete, släktrelationer eller sociala nätverk och genom upprätthållna band till hemlandet Sverige via återkommande resor och kommunikation. Den svenska infrastrukturen vid Costa del Sol spelar en stor roll i denna process genom att kompensera för strikt nationell tillhörighet både känslomässigt och i en praktisk vardag. Den transnationella tillhörigheten skapas samtidigt till olika platser och sammanhang som överskrider nationella gränser. Detta ger utlandssvenskarna nya referensramar där Sverige och det svenska förändras över tid och ges olika betydelser utifrån en position som invandrare i Spanien.

Avhandlingens resultat sätter nytt ljus på utlandssvenskar genom att visa att en transnationell tillhörighet skapas som handlar om att handskas med att vara invandrare i ett annat land och att få vardagslivet att fungera mellan de olika nationella sammanhang som man känner anknytning till.

- Resultaten sätter också fokus på hur invandrarskap upplevs och hur svenskarna förstår en mångkulturell samlevnad med olika nationella och etniska grupper längs Costa del Sol. Detta har användbara paralleller och relevans för den svenska dagsaktuella samhällsdebatten kring liknande frågor, säger Annie Woube, doktorand vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet.

Avhandlingen Finding One’s Place : An Ethnological Study of Belonging among Swedish Migrants on the Costa del Sol in Spain försvaras den 5 december 2014.
Ladda ner avhandlingen i fulltext.