18 miljoner var till två yngre uppsalaforskare

4 november 2014

Två forskare vid Uppsala universitet får 18 miljoner var när Vetenskapsrådet delar ut bidrag till ”framstående yngre forskare”.

Vetenskapsrådet har fattat beslut inom utlysningen Bidrag till framstående yngre forskare. Utlysningen vände sig till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, konstnärlig forskning, medicin och hälsa, naturvetenskap- och teknikvetenskap samt utbildningsvetenskap.  

Av totalt 212 inkomna ansökningar har 19 beviljats bidrag. Totalt fördelas 342 miljoner kronor under en sexårsperiod. Bidraget är ett schablonbelopp på tre miljoner kronor per år i sex år.

Beviljade ansökningar och belopp per ämnesområde:

  • Humaniora och samhällsvetenskap: 4 st, totalt beviljat belopp 72 mkr
  • Medicin och hälsa: 6 st, totalt beviljat belopp 108 mkr
  • Natur- och teknikvetenskap: 8 st, totalt beviljat belopp 144 mkr
  • Utbildningsvetenskap: 1 st, totalt beviljat belopp 18 mkr

Två av bidragen till framstående yngre forskare går till Uppsala universitet:

  • Humaniora och samhällsvetenskap: Solveig Jülich, Institutionen för idé- och lärdomshistoria: Medicin i livets gränsområden: Fosterforskning och framväxten av etisk kontrovers i Sverige, 18 miljoner                            
  • Medicin och hälsa: Taija Mäkinen, Institutionen för immunologi, genetik och patologi: Organ- och kärltypsspecifikt bildande av lymfatisk vaskulatur: implikationer för kärl funktion och sjukdom, 18 miljoner