Drygt 21 miljoner till forskning inom utbildningsvetenskap

3 november 2014

Uppsala universitet får drygt 21 miljoner kronor i bidrag när Vetenskapsrådet delar ut bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning i årets stora utlysning. Det motsvarar nära 11 procent av det totala bidraget till projekt inom utbildningsvetenskap.

Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom utbildningsvetenskap. I årets stora utlysning ingick "Projektbidrag" samt "Projektbidrag – Lärande-hjärna-praktik".

För bidragsperioden 2015-2019 delar Vetenskapsrådet ut totalt 198 433 000 kronor till de olika projekten. Av de 269 ansökningar som kom in har 29 beviljats. Av dessa får Uppsala universitet tre projektbidrag på sammanlagt 21 368 000. Det motsvarar 10,8 procent av det totala beloppet.

Här är projektbidragen till Uppsala universitet:

  • Kristina Andersson (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Centrum för genusvetenskap) 7,7 mkr: Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen
  • Anna-Malin Karlsson (Institutionen för nordiska språk) 7,3 mkr: Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället
  • Anne-Sofie Nyström (Centrum för genusvetenskap) 6,4 mkr: Att framträda som framgångsrik student: En komparativ studie om män, maskuliniteter och självvärdesskyddande strategier i konkurrensorienterande miljöer.