39 miljoner kronor till forskning inom historisk-filosofiska fakulteten

30 oktober 2014

I sin stora utlysning av forskningsbidrag har Vetenskapsrådet beviljat knappt 39 miljoner kronor till forskning inom historisk-filosofiska fakulteten.

Totalt har Vetenskapsrådet beviljat 433 miljoner kronor i den aktuella utlysningen. De beviljade beloppen fördelas över åren 2015–2019.

Här är samtliga beviljade forskningsprojekt vid historisk-filosofiska fakulteten:

  • Matti Eklund, 5,3 mkr, Normativitetens olika former
  • Jens Johansson, 6,8 mkr, Skada: begreppet och dess relevans
  • Anna Karlström, 3,1 mkr, Rooted and routed heritage - indigenous cosmopolitans in Southeast Asia
  • Mattias Lundberg, 1,7 mkr, Kulturella och sociala efterklanger av luthersk kyrkomusik i det tidigmoderna Sverige
  • Julia Nordblad, 3,4 mkr, Politisk representation av framtida generationer: Hållbarhet och det politiska språket, 1780–1840
  • Tanja Schult, 6,0 mkr, Att omvandla det förflutna till nutida upplevelser: Levandegörandet av Förintelsen i Israel, Tyskland, Polen och Sverige sedan år 2000
  • Petter Tistedt, 2,3 mkr, Homo elector: Väljaren i samhällsvetenskap, politik och reklam under mellankrigstiden
  • Erika Weiberg, 10,0 mkr, Domesticerade landskap på Peloponnesos: Miljö- och samhällsdynamik från det senare neolitikum till den romerska perioden (4000 f.Kr.–300 e.Kr)

 

Se hela bidragsbeslutet på Vetenskapsrådets webb.