Två nya hedersdoktorer vid historisk-filosofiska fakulteten

10 oktober 2014

Brittiska historikern Amanda Jane Vickery har utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet.

Den brittiska historikern Amanda Jane Vickery och den gotländske historikern Åke G. Sjöberg har utsetts till nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet.

Amanda Jane Vickery är verksam som professor vid Queen Mary, University of London. Hon har genom en kombination av nyskapande forskning och historieförmedling i radio och tv har fördjupat kunskapen om tidigmodern kulturhistoria. Vickerys forskningsfält spänner över ett brett område med fokus på social-, genus- och kulturhistoria, och i synnerhet 1700-talet. Hennes vetenskapliga produktion är omfattande och har inspirerat en hel generation svenska historiker i studiet av vardagslivets materiella och sociala aspekter. Vickery är också ett välkänt ansikte i historieförmedling och har medverkat i flera produktioner för BBC 2 och BBC Radio 4.

Filosofie licentiat Åke G. Sjöberg, Visby, har under hela sitt liv med stort och levande engagemang spelat en betydelsefull roll för att vidga och förmedla kunskapen om Gotlands historia och kulturarv. Som föredragshållare och skribent har han visat sig vara en sann folkbildare. Med tillkomsten av Högskolan på Gotland har han även blivit en uppskattad ciceron för studenter med intresse för historia och kulturarv. Om Sjöbergs omfattande forskargärning vittnar ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.