Intervju med Kerstin Rydbeck, kommande dekan för historisk-filosofiska fakulteten

30 november 0002

Kerstin Rydbeck

Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap och dekan för historisk-filosofiska fakulteten från 1 juli 2014.

Hallå där Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, du har precis blivit vald till dekan för historisk-filosofiska fakulteten från 1 juli 2014.

Hur känns det inför uppdraget att leda fakulteten?

− Det känns bra, det börjar redan dyka upp en massa frågor och jag blir involverad mer och mer. Sharon Rider, tillförordnad dekan, har bett mig att hjälpa till lite redan under våren eftersom fakulteten saknar prodekan de sista månaderna innan halvårsskiftet.

Varför har du tackat ja till uppdraget?

− Jag tycker det är kul. På ett sätt kanske man tar på sig uppdraget av plikt men jag tycker det är kul och tycker inte man ska hymla om det. Jag har alltid gillat utvecklings- och ledningsuppdrag, har varit prefekt i tio år på två olika institutioner. Formellt och ansvarsmässigt tror jag att jag har en rimlig uppfattning om vad det  kommer att innebära efter att ha suttit i fakultetsnämnden i sex år.

− Däremot är det svårare att få överblick över den konkreta veckoplaneringen och allt kan man förstås inte veta innan. Vi kommer ju att ha två prodekaner för första gången och tanken är att det förhoppningsvis ska minska tiden alla tre behöver lägga på uppdraget. Jag vill fortsätta mitt forskningsprojekt och vara handledare för min doktorand.

Vilka utmaningar ser du för fakulteten?

− Vi behöver förstärka den tvärdisciplinära infrastrukturen genom att fortsätta utveckla våra forskningsnoder. Vi behöver också fortsätta integrera Gotland och Uppsala och se hur vi kan utveckla den gemensamma verksamheten. Universitetets målsättning är ju att öka andelen studenter på Campus Gotland men det är inte helt lätt. Det är inte heller alltid så lätt att rekrytera personal till Gotland.

− Vi är ju inne i en fas där studieplatserna minskar och det är tyvärr inte att tänka på att vara expansiv. Däremot måste vi tänka igenom hur vi mest optimalt kan använda våra studentplatser. I sammanhanget är det viktigt att vi behåller en balans mellan enstaka kurser och program.

− Vi vill arbeta för att stärka samarbetet mellan discipliner och institutioner inom fakulteten, framförallt ifråga om forskarutbildningen men även forskningen bland seniora forskare och lärare. Här är fakultetens satsning på forskningsnoder ett steg i den riktningen.

− Det finns också några saker som ligger framför oss som jag inte direkt ser fram emot. Utvärderingen av forskarutbildningen är en av dom frågorna. Det finns en stor utvärderingströtthet i organisationen generellt eftersom vi har blivit så utvärderade på senare år. Vi behöver hitta sätt att hantera detta på bästa tänkbara sätt.