Stora historiepriset till Heléne Lööw

16 November 2015

Pristagaren Heléne Lööw

Sveriges största historiepris, Stora historiepriset, går 2015 till Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar kring nazismen i Sverige under hela nittonhundratalet fram till vår egen tid. Hen­nes senaste bok, Nazismen i Sverige 2000–2014 kom ut 2015.

Heléne Lööws visar i sin forskning att den organiserade nazismen är på frammarsch och att hon ser likheter med 1920-talets många grupperingar som fanns innan nazismen blev en massrörelse på 1930-talet. Hennes forskning illustrerar hur historien upprepar sig och hur olika nazistiska och nationalistiska rörelser idag fått ett allt starkare fäste i det svenska samhället.

Juryns motivering

Heléne Lööw tilldelas Sveriges största historiepris, Stora historiepriset. Hennes forskning har till stor del fokuserats kring frågor om nazismen i Sverige under hela nittonhundratalet fram till vår egen tid. Det har resulterat i flera böcker, artiklar och medverkan i många panelsamtal i såväl akademiska som populärhistoriska sammanhang. Hennes forskning har fått genomslag i det offentliga samtalet och för många gett ökad förståelse av vår egen samtid. Därmed uppfyller hon väl prisets syfte att ”föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. Hennes insatser ökar vår kunskap och förståelse av historiens långa linjer, att företeelser inte alltid försvinner utan kan omformas och återkomma i andra skepnader i vår egen tid. Därmed blir NNs arbete ett kraftfullt argument för att satsa på utbildning och forskning i historieämnet. Hon visar att historia inte handlar om då, där och dem, utan om nu, här och vi.

 

Om priset

Stora historiepriset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun till historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.

– Historiska kunskaper ger perspektiv, förståelse och nya infallsvinklar på dagsaktuella och angelägna frågor, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum. Juryns val av årets pristagare är i allra högsta grad ett bevis på detta.

Priset delas ut 3 december på Culturum i Nyköping. Dagen efter, den 4 december, besöker Helene Lööw Nyköpings gymnasium för ett samtal med skolans elever. Det leds av Johan Holm, fil. dr. i historia vid Stockholms universitet och lärare vid Nyköpings gymnasium.

Alla är välkomna att delta vid prisutdelningen med efterföljande samtal mellan pristagaren och John Chrispinsson, journalist och programledare. Bokförsäljning och boksignering.

Helene Lööw, publicerat i urval:

Nazismen i Sverige 2000 – 2014 (Ordfront förlag, 2015)
Nazismen i Sverige 1980-1999 (Ordfront förlag, 2004)
Nazismen i Sverige 1924-1979 (Ordfront förlag, 2004)
Hakkorset och Wasakärven: En studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950. Avhandling, Göteborg 1990
Nazismen i Sverige 1980 – 1997, Ordfront 1998 2 uppl. 2000