Heléne Lööw är årets Martin H:son Holmdahl-pristagare

30 October 2015

Heléne Lööw

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år delas priset ut till docent Heléne Lööw vid historiska institutionen för hennes betydelsefulla insatser för marginaliserade gruppers rättigheter i Sverige.

Uppsala universitetets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter är Martin H:son Holmdahl-stipendiet. Det inrättades 2003 till förutvarande rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag och fortsätter efter hans bortgång att delas ut till hans minne. Priset uppgår till 25 000 kronor.

Stipendiet kan tilldelas anställda och studenter inom universitetet, enskilt eller i grupp. Nomineringar inkommer från universitetets fakulteter, institutioner och studenter. En särskild av Rektor utsedd stipendienämnd fattar beslutet.

Stipendiet för år 2015 tillfaller docent Heléne Lööw vid historiska institutionen för hennes betydelsefulla insatser för marginaliserade gruppers rättigheter i Sverige – genom såväl egen forskning som aktiva bidrag i den svenska samhällsdebatten.

Heléne Lööw disputerade vid historiska institutionen, Göteborgs universitet. Hon utsågs 2003 till första chef för Forum för levande historia. Hon är docent och forskare vid historiska institutionen vid Uppsala universitet med inriktning på frågor om extremism och samhällsskydd för utsatta grupper. Hennes forskning ingår i ett större projekt om politiska demonstrationer och polisagerande i Europa. Hon har givit ut en rad verk om den svenska nazismens historia och utveckling.

Priset delas ut av rektor Eva Åkesson vid universitetets vinterpromotion den 29 januari 2016.

Läs mer om Martin H:son Holmdahl-stipendiet.