Forskning pågår: Om integration av barn och unga

5 October 2015

Vad är svenskhet och hur överförs den? Vilken förmåga har lärarna i skolan att möta föräldrar och elever med olika kulturell bakgrund? Hur tar Sverige hand om ensamkommande flickor och deras integration? Dessa frågor och fler tas upp under konferensen Forskning pågår där forskare möter yrkesverksamma inom till exempel skola och hälsovård.

Årets tema är forskning kring integrationen av barn och unga som kommer till Sverige.

Dagens första forskningspresentation hålls av Ella Johansson, professor i etnologi. Hennes föreläsning handlar om vilka möjligheter som finns att föra vidare lek och traditioner i olika typer av bostadsområden och sociala miljöer. Bland annat berättar hon om en studie som visade att det var i miljonprogramsförorterna som de ”svenska” lektraditionerna var lättast att hitta.

En annan föreläsare under dagen är Magdalena Bjerneld, disputerad distriktssköterska, som kommer att presentera resultaten från en uppföljningsstudie som har gjorts med ensamkommande flickor från Somalia, som intervjuades när de var nyanlända och 15 år senare.

Ella Johansson och Magdalena Bjerneld är två av fyra föreläsare. Läs hela programmet.

Konferensen har dels gemensamma programpunkter, men även parallella seminarier. Ett av dagens spår handlar om de nya reglerna som införs nästa år angående nyanlända elevers mottagande och skolgång. Aktuell forskning samt konkreta exempel och förslag på hur studiehandledning kan organiseras och genomföras på ett mer effektivt sätt presenteras.

Tid och plats:
Tisdagen den 6 oktober, kl 9-16.
Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

Hela programmet hittar du här

Om Forskning pågår
Den tvärvetenskapliga fortbildningskonferensen Forskning pågår genomförs sedan 2003 i samverkan mellan Uppsala universitet och kommunerna och landstinget i Uppsala län via Regionförbundet Uppsala län. Syftet är att presentera aktuell forskning, skapa en mötesplats för forskare och yrkesverksamma och inte minst att stärka kontakterna mellan universitetet och praktiken.

Konferensen vänder sig till verksamma inom socialtjänst, skola, förskola och hälso- och sjukvård, ledare och förtroendevalda i kommun och landsting, forskare och studenter, frivilligorganisationer och andra intresserade. Den ger en inblick i den omfattande forskning som pågår vid Uppsala universitet om barn och ungdom.