Professor Tor Broström är Årets byggnadsvårdare

2 October 2015

Tor Broström, professor i Kulturvård vid Uppsala universitet - Campus Gotland har utsetts till Årets byggnadsvårdare inom kategorin Utveckla.

Byggnadsvårdsföreningen har utsett Årets byggnadsvårdare och vinnare i kategorin Utveckla är Tor Broström som är professor i kulturvård vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Han har i sitt arbete tagit fram energibesparande metoder som, till skillnad från många andra, kan kombineras med önskan om bevarande och krav på varsamhet. För detta fick han Byggnadsvårdsföreningens utmärkelse.

- Jag är stolt och glad över att ha fått det här priset. Det är ett erkännande inte bara för mina insatser, utan också för den verksamhet som vi tillsammans bygger upp via Uppsala universitet - Campus Gotland. Nu kan jag äntligen kalla mig Byggnadsvårdare på riktigt! sade Tor efter utdelningen. 

Nomineringen lyder: 

Årets byggnadsvårdare inom kategorin Utveckla - Tor Broström
Genom sitt öppna förhållningssätt till andras infallsvinklar har Tor Broström på ett förebildligt sätt bidragit till att utveckla och fördjupa byggnadsvården. Han har tagit sig an, till synes motstående och svåra frågeställningar, som mötet mellan teknik och humaniora och hur komfortförbättringar och energibesparingar kan kombineras med önskan om bevarande och krav på varsamhet. Med sitt tålmodiga och lågmälda sätt förmedlar Tor Broström sina kunskaper och erfarenheter, både nationellt och internationellt, bland annat till dem som är knutna till Energimyndighetens forskningsprojekt "Spara och bevara" och till sina studenter vid Campus Gotland.