Teater för det kritiska samtalet

29 September 2015

Fotografi på byggarbetsplats med gjutna grunder klara.

Grunden är lagd så ytterformerna kan börja skönjas av det som ska bli en Humanistisk teater och kontors- och seminarierum. Längst bort i gropen skymtar den runda formen av teatern.

En kärna i humaniora är dialogen och det kritiska samtalet. För att utveckla och vässa humanistisk utbildning och forskning bygger Uppsala universitet därför en Humanistisk teater speciellt avpassad för det kritiska samtalet. Arkitektur, teknik, inredning, allt anpassas för att lyfta fram dialogen och det kritiska samtalet.

Den Humanistiska teatern byggs just nu i Engelska parken, Uppsala universitets campus för humaniora. Byggnaden innehåller förutom Humanistiska teatern arbetsplatser och seminarierum och kommer bli den saknade inomhuslänken mellan tre av husen i kvarteret. I kvarteret har det också saknats ett lite större seminarierum, ett behov som teatern kommer att fylla.

– Vi vill inte minst öka möjligheterna för våra studenter att utveckla det kritiska samtalet, det är en central del av humanistisk universitetsutbildning. Humaniora kräver möjligheter till dialog och vi tror det går att vässa studenternas utbildning ytterligare, säger Margaretha Fahlgren, ordförande i styrgruppen för byggprojektet.

Började för 15 år sedan

Planerna på en humanistisk teater vid Uppsala universitet har funnits länge. Tanken dök upp i samband med förberedelserna inför ombyggnaden av kvarteret Kemikum när de humanistiska institutionerna skulle flytta dit.

– Idén kom från Thomas Hård af Segerstad i den pedagogiska arbetsgruppen runt 2001. Men vi fick aldrig ekonomisk möjlighet att bygga teatern i samband med ombyggnationen av kvarteret.

Den ekonomiska möjligheten uppstod när behovet av arbetsplatser ökade i Engelska parken och byggnaden för teatern gick att kombinera med arbetsplatser och seminarierum.

Från antiken till modern teknik

I den Humanistiska teatern ska traditionen av humanistiska samtal från antiken och framåt utvecklas ytterligare med hjälp av modern teknik. Både funktionen och utformningen har kopplingar framåt i tiden och bakåt i historien.

– Den Humanistiska teatern blir som en förlängning av Anatomiska teatern och universitetsaulan. Rudbeck skrev om utformningen av Anatomiska teatern att "den må väcka anseende", och precis som Anatomiska teatern vill vi sticka ut.

Inredningen kommer att kombinera nytt med gammalt, bland annat kommer lokalerna utsmyckas med nyrenoverade gamla statyer tillsammans med nygjord konstinstallation. Universitets historia kommer också fångas upp med mönster från universitetshuset.

Utåt blir det också stilmöten. Fasaden anknyter till den äldre bebyggelsen in mot Engelska parken men ut mot Thunbergsvägen blir det en futuristisk fasad. Fasaden är utformad av konstnären Ann Lislegard och Statens konstråd går in med medel.

– Fasaden är i stansad plåt som formar olika figurer. Färgen på plåten är en varmguldig nyans och den är bakgrundsbelyst genom hålen.

Teatern kommer att bli tekniskt välutrustad med senaste tekniken för bild, ljus och ljud. Margareta Fahlgren berättar entusiastiskt om ett nytt tänkbart ljudsystem.

– Vi undersöker just nu ett ljudsystem som kommer att vara cutting edge. Du kan utan handhållna mikrofoner höra alla som talar. Du kan också ändra ljudbilden beroende på behov. Genom mikrofoner i taket och att den naturliga akustiken är dämpad kan ljudsystemet manipulera ljudbilden efter önskemål.

– Den Humanistiska teatern kommer att bli ett smycke i kvarteret både till utformning och innehåll.

 

Fakta

  • Humanistiska teatern ligger i campus Engelska parken.
  • Humanistiska teatern är en rundad gradängsal med 140 platser.
  • I byggnaden planeras för ett 60-tal arbetsplatser
  • Byggnaden kommer utgöra inomhuslänk mellan hus 1, 2 och 4 i Engelska parken.
  • Inflytt beräknas till januari 2017
  • Humanistiska teatern kommer bokas som andra mötes- och seminarierum via intendenturen.
  • Även externa aktörer kan boka lokalen.
  • Projektet ingår i universitetets investeringsbudget för lokaler.

 Relaterat material