Vill sprida kunskap om flerspråkighet

22 September 2015

Leena Huss forskning kretsar kring minoritetsspråk- och kulturer. I våras mottog hon Uppsala universitets lika villkorspris, bland annat för sitt mångåriga arbete och engagemang för att öka förståelsen för minoritetskulturer vid universitetet.

Läs forskarprofilen med Leena Huss, professor emeritus i finsk-ugriska språk vid Hugo Valentin-centrum.