Forskare i humaniora och samhällsvetenskap eftersökta i Almedalen

16 June 2015

Utsikt från Almedalen i Visby.

Almedalsveckan har utvecklats till Sveriges kanske största politiska mötesplats och då är det naturligt att det också är många forskare inom humaniora och samhällsvetenskap på plats.

Under Almedalsveckan är det många forskare från humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet som är med i programmet.

Här är några programpunkter där våra forskare deltar under Almedalsveckan i Visby 28 juni - 5 juli 2015. Många av programpunkterna kan du följa via datorn om du inte har möjlighet att vara på plats. Det kompletta programmet för Almedalsveckan innehåller drygt 3000 evenemang.

Morgonsoffan

Varje veckodag i Almedalsbiblioteket kl. 9.30-10.00.

 • Måndag: Mattias Legnér, professor i kulturvård, "Vad tål ett världsarv?"
 • Tisdag: Sabine Sten, professor i osteoarkeologi och dr Eva Samnegård, Ortopeden, Visby lasarett, "Vad kan arkeologer och ortopeder lära varandra om benskörhet?"
 • Onsdag: Mattias Gardell, professor i religionshistoria, "Hatbrott och hets i sociala medier"
 • Fredag: Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktvetenskap, "Världens konflikter: Den senaste rapporten"

 

Säkerhetsläget i Östersjöregionen – Från samarbete till konflikt?

30 juni 09:00 - 10:30

 • Martin Kragh, forskare vid centrum för Rysslandsstudier

Respekt för lika värde, frihet och värdighet – en del i det offentliga uppdraget

30 juni 09:30 - 10:30

 • Anna-Sara Lind, lektor i offentlig rätt
 • Elena Namli, professor i etik

Den svenska rasismen – var kommer den ifrån?

30 juni 13:00 - 14:00

 • Heléne Lööw, universitetslektor i historia
 • Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap

Döden i Medelhavet, klimatmigration och trovärdighetsproblem – håller asylrätten för framtiden?

1 juli 08:00 - 09:30

 • Rebecca Thorburn Stern, lektor juridiska institutionen
 • Hanna Wikström, lektor juridiska institutionen

Politiseringen av universitetet – humanioras roll i ett polariserat samhälle

1 juli 09:00 - 10:00

 • Heléne Lööw, docent i historia
 • Lina Nyroos, forskare vid institutionen för nordiska språk

Telling true stories about brutality without losing your audience

1 juli 11:00 - 12:00

 • Brian Palmer, lektor vid teologiska institutionen

Sparande i orostider

1 juli 13:30 - 14:30

 • Adri DeRidder, docent i finansiell ekonomi

Humanitära aspekter av kärnvapen

2 juli 09:00 - 10:30

 • Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktvetenskap

Skyddar mänskliga rättigheter mot rasism?

2 juli 11:00 - 12:00

 • Irene Molina, professor i kulturgeografi
 • Elena Namli, professor i etik
 • Madelene Persson, doktorand i etik

Civilkurage – kan man träna sig i civilt mod?

2 juli 12:30 - 14:30

 • Brian Palmer, lektor vid teologiska institutionen

Vem har rätt att bo kvar?

2 juli 13:00 - 14:30

 • Irene Molina, professor i kulturgeografi

Mod som förändrar världen

2 juli 15:00 - 16:00

 • Brian Palmer, lektor vid teologiska institutionen

Rasismen i offentligheten - Vad säger politikerna?

3 juli 13:00 - 14:30

 • Irene Molina, professor i kulturgeografi