Åse Hedemark får Anton Nyströms stipendium 2014

23 October 2014

Åse Hedemark, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, får stipendiet för en studie om yngre barns läs- och skrivaktiviteter på bibliotek.

Läskunnighet är av vikt för såväl folkbildning som annan bildning och grunden läggs tidigt. Studien är angelägen, inte minst mot bakgrund av resultaten från PISA och PIRLS (PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4.)

Anton Nyströms stipendium för forskning rörande folkbildningsarbetet i Sverige är instiftat till minne av läkaren Anton Nyström, som 1880 grundade Stockholms Arbetareinstitut. Stipendiesumman är på 100 000 kronor.