A-kursen ledde till företag

13 October 2014

Studenten Olof Blomqvist demonstrerar sitt brädspel Historia.

När Olof Blomqvist gick A-kursen i historia vid Uppsala universitet startade han samtidigt ett företag som tillverkar brädspel med historisk anknytning.

- Det lossnade på första historiekursen vid universitet, jag fick så mycket gratis input och kom igång med arbetsprocessen, berättar Olof Blomqvist. Kursen gick igenom världshistorien från början till nutid. Jag satt på föreläsningarna, lyssnade och skissade på olika idéer. Det var en lustfylld upplevelse, att samtidigt få syssla med de två saker jag tycker allra bäst om.

Nu, ett antal år senare, har Olof Blomqvist gjort klar sin masterexamen i historia vid Uppsala universitet och samtidigt startat företaget Tidsspel. I företaget utvecklar Olof Blomqvist innovativa brädspel med historisk anknytning.

- Jag har gjort brädspel så länge jag kan minnas. Det har varit tradition bland mina vänner att göra spel. Men jag ville göra något mer och nå en bredare målgrupp.

Civilisationsspel

Under flera år hade Olof Blomqvist haft tankar på ett skapa ett civilisations-brädspel. Klassiska brädspel är till exempel Monopol och backgammon, men det finns numera en mängd olika brädspel. Civilisationsspel är en typ av brädspel där spelarna bygger upp samhällen utifrån i spelet givna förutsättningar.

- Det var ett jättestort steg att gå från att skriva ut ett exemplar själv till att anlita tryckerier. Jag tog kontakt med tryckerier specialiserade på spel men minimiordern var 10 000 exemplar och det gick inte med min ekonomi. Jag har betalat tryckningen själv och får tillbaka pengarna vartefter spelen säljs.

Liten upplaga

Brädspelet Historia trycktes i 100 exemplar på olika tryckerier runt om i världen, spelkartongen på ett tryckeri, manual på ett annat, spelplanen på ett tredje. Spelpjäserna köptes in från Tyskland. Olof Blomqvist får sedan plocka ihop alla delar till varje spel själv. Och han numrerar varje spel.

- Varje spel mer eller mindre levereras personligen av mig. Titta, i varje kartong ligger ett personligt brev från mig till ägaren. Alla kan höra av sig till mig, det är i stort sett dygnet runt hjälp med frågor kring regler och annat. Det stora är att mitt spel spelas av andra spelare, min skapelse har fått ett eget liv. Jag får information om spelpartier från spelare jag inte känner. Det är otroligt.

- Jag ser det som en fördel med en liten upplaga, det är ok att misslyckas. Samtidigt är företaget helt utan koppling till min privatekonomi, det känns tryggt.

Autodidakt

Olof Blomqvist har fått mycket stöd från Historiska institutionen, mycket av innehållet i spelet är inspirerat eller hämtat från undervisningen på institutionen. Och kurskamraterna har fått agera testspelare i utvecklingen av spelet.

För att få stöd och råd i starten av företaget har Olof Blomqvist pratat med andra som har gjort liknande projekt. Han har också varit i kontakt med olika typer av företagsrådgivning men i huvudsak lärt sig själv att starta företag, beställa tryckning, bokföring, deklarera etc.

- Det här är min bebis. Kan jag göra det i egen regi gör jag helst det. Men det har ju varit mycket trial and error. Till exempel fick jag avbryta mig mitt i min masteruppsats för att deklarera en import från USA. Det tog mig två dagar att komma fram till hur det skulle göras.

- Men jag ångrar absolut inte att jag drog igång det. Målsättningen är att kunna trycka fler spel, jag har flera olika idéer på gång.

Mission

Förutom att vara ett brädspel som ska ge spelarna förströelse för stunden har spelet också en mycket djupare dimension som bottnar i Olof Blomqvist kunskaper och engagemang i historia.

- Jag har länge irriterat mig på de historiespel som finns i handeln. De har en deterministisk historiesyn, utvecklingen är alltid förutbestämd. Modernitet är alltid en liberal, västerländsk kapitalistisk demokrati. Många brädspel tillåter ingen annan typ av samhällsutveckling i spelet. Men utvecklingen av samhällen kan följa en mängd olika vägar. Den viktigaste uppgiften för historiker är därför att missionera om att vi inte kan ta vårt samhälle eller framtiden för given eller att framtiden alltid blir bättre.

- Jag har fått reaktioner på att mitt spel är omoraliskt eftersom spelarna kan bygga upp vilken typ av samhälle de vill, till exempel totalitära samhällen. Kritikerna menar att det kan ge en negativ syn på utveckling. Men jag anser att vi måste arbeta för och kämpa för det samhälle vi vill ha och då måste vi vara medvetna om att utvecklingen kan gå åt olika håll. Det finns ingen naturlag som bestämmer att vi kan behålla det vi har idag, säger Olof Blomqvist.