Foto på campus Engelska parken

Kontakt

Historisk-filosofiska fakulteten bedriver undervisning och forskning inom ett brett fält av filosofiska, historiska, antropologiska och estetiska ämnen, samt inom speldesign.

Historisk-filosofiska fakulteten

Dekan: Professor Erik Lindberg, tel. 018-471 15 23
Prodekan: Professor Torbjörn Gustafsson Chorell, tel. 018-471 76 77
Prodekan: Professor Paula Henrikson, tel. 018-471 2962

Utbildningsledare: Anna Sofia Hedberg, tel. 018-471 69 82, Sara Lilja Visén, tel. 018-471 18 79
Fakultetshandläggare: Elsa Bådagård, tel. 018-471 17 24
Controller: Lena Holm, tel. 018-471 18 25

Kansli: Se 3.11.1

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post: histfil@histfilfak.uu.se