Laura Di Summa-Knoop: “Building a Philosophy of Fashion”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022 och Zoom (kontakta Irene Martinez Marin för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Irene Martinez Marin
  • Seminarium

Högre seminariet i estetik

Laura Di Summa-Knoop, William Patterson University: “Building a Philosophy of Fashion”