Delia Belleri, UU, och Anandi Hattiangadi, SU

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Samseminarium Uppsala universitet och Stockholm universitet i teoretisk filosofi

Talare: Delia Belleri, Uppsala universitet, och Anandi Hattiangadi, Stockholms universitet

Kommentatorer: meddelas senare