Anna Folland – Slutseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Slutseminarium för Anna Folland och avhandlingen Harm – Essays on the Nature and Normative Significance of Harm. Opponent är Björn Pettersson, Lunds universitet.