Halvtidsseminarium: Ida Grönroos

  • Datum: –16.00
  • Plats: 4-2007
  • Föreläsare: Ida Grönroos
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium