Tema: Disputation

  • Datum:
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

På seminariet diskuteras disputationsrutiner på institutionen, disputationstraditioner samt disputationens funktion i forskarutbildning.