Högre seminariet: Diskursanalys med workshop

  • Datum: –15.00
  • Plats: Meddelas, troligen på Zoom
  • Föreläsare: Britt-Inger Johansson, prof., seminarieledare
  • Webbsida
  • Arrangör: Konstvetenskapliga institutionen / Högre seminariet
  • Kontaktperson: Britt-Inger Johansson
  • Seminarium

Britt-Inger Johansson. Högre seminarium om diskursanalys med workshop.

Anmälan via Kurt.