Ash Amin: "Framing Community: Xenophobic Nationalism, Social Democracy, and Everyday Cohabitation in Europe"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Humanistiska teatern och Zoom
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Anders Ekström
  • Föreläsning

Gästföreläsning

Ash Amin, University of Cambridge, 2021 års innehavare av Vetenskapsrådets Olof Palmes gästprofessur: "Framing Community: Xenophobic Nationalism, Social Democracy, and Everyday Cohabitation in Europe"


Föranmälan krävs och skickas till Sebastian Hanold . För mer information om programmet kontakta Anders Ekström.