Ana Laura Edelhoff och Ekrem Çetinkaya: "On Aristotle's Metaphysics"

Gemensamt dubbelseminarium – Högre seminariet i filosofins historia, UU, och Stockholm History of Philosophy Workshop, SU

Ana Laura Edelhoff, Somerville College Oxford, och Ekrem Çetinkaya, Uppsala unversitet: "On Aristotle's Metaphysics"