Maria Svedberg och Erik Carlson: "Om fri vilja"

Filosofiska kårföreningen

Maria Svedberg, Uppsala universitet, och Erik Carlson, Uppsala universitet, samtalar om fri vilja