Henrik Rydéhn – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken - Geijersalen (Eng6-1023)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Disputation

Henrik Rydéhn försvarar sin avhandling In Virtue Of: Determination, Dependence, and Metaphysically Opaque Grounding. Opponent är professor Dan López de Sa, Universitat de Barcelona.

Abstract och mer information i DiVA