Fredrik Thomasson: ”Svenska resenärer på Haiti efter revolutionskrigen och självständigheten 1804”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen, Institutionen för moderna språk och Tvärvetenskapliga reselitteraturseminariet (RELS)
  • Kontaktperson: Paula Henrikson, Christina Kullberg
  • Seminarium

Tvärvetenskapliga reselitteraturseminariet (RELS)

Fredrik Thomasson, Uppsala universitet: ”Svenska resenärer på Haiti efter revolutionskrigen och självständigheten 1804”


Presentation
Ett antal svenskar besökte Haiti under 1810-talet, bland andra statligt utsända vapenförsäljare och exportfrämjare. En artillerikapten tjänstgjorde i Kung Henry Christophes armé och bevittnade upproret mot sin arbetsgivare och hans regims blodiga fall 1820. Flera av dessa skrev om sina upplevelser från världens första ”svarta nation”, inklusive domaren på S:t Barthélemy vars Om Westindien (1819) förespråkade självständighet från europeiska kolonialmakter. Gemensamt för dessa besökare var deras fascinationen inför den nya statsbildningen. Fredrik Thomasson (Hist. inst., UU) sätter reseskildringarna i ett svenskt och karibiskt sammanhang och diskuterar orsakerna till deras väsensskilda politiska och historiska perspektiv.