Casper Virkkula: avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Casper Virkkula lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling om konstruerandet av kulturella minnen hos Stagnelius. Material tillgängligt fr.o.m. 14 maj, antingen som kopieringsex eller via mejl.

Ordf.: Henrikson