Hushåll och fängelser - Gestalningar av vardagen i Argentinsk litteratur skriven under diktaturen 1976-83.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Thunbergsvägen 3C 22-1017, Hus 22. Engelska parken, Uppsala universitet
  • Föreläsare: Sofia Iaffa Nylén är doktorand i litteraturvetenskap på Stockholms universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Jeannette Escanilla
  • Seminarium

Obs! Deltar du i seminariet och vill ta del av Sofias text, mejla till jeannette.escanilla@cemfor.uu.se så skickat vi den. Välkommen!

Sofia Iaffa Nylén är doktorand i litteraturvetenskap på Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt behandlar spanskspråkig litteratur av latinamerikanska författare som verkade i exil under 1900-talets senare hälft. Genom en analys av författare som Cristina Feijóo, Cristina Peri Rossi och Griselda Gambaro undersöker Iaffa Nylén frågor om litterär politisk aktivism, flerspråkighet, minne och rasism.

På seminariet kommer Sofia att lägga fram en text som diskuterar olika gestaltningar av diktaturens vardag i Luisa Valenzuelas novellsamling Cambio de Armas från 1982.

Seminariet presenteras av Cecilia Luzon. Luzon har en master i litteraturvetenskap. Hennes forskningsintressen rör frågor kring exil, migration och samtidspoesi.  

Eventet följs av mingel/post-seminarium.

Ytterligare information