Konferens "Racism och Religion" 6-8 November 2019

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Keynote speakers: Jasmin Zine, Wilfrid Laurier University, Waterloo, On. Maria EMilia Tijoux, Universidad de Chile. David Theo Goldberg, University of California.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Jeannette Escanilla
  • Konferens

Konferensen syftar till att föra samman de distinkta forskningsfälten för rasismstudier och religionsstudier för att söka nya och innovativa sätt att förstå några av de mest akuta problem som mänskligheten står inför idag.

Konferens om Rasism och Religion, 6-8 november, 2019 vid Uppsala universitet.

KEYNOTE SPEAKERS

JASMIN ZINE: "RACE, RELIGION AND GENDER IN THE ISLAMOPHOBIA INDUSTRY". Ph.D. Professor, Sociology/Religion & Culture/Muslim Studies Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON

MARIA EMILIA TIJOUX: "CUERPOS RACIALIZADOS EN CHILE: FICCIÓN RACIAL Y SUFRIMIENTO SOCIAL DE LOS INMIGRANTES CONTEMPORÁNEOS". Associate professor in Sociology, FACSO, Universidad de Chile. "Racialized bodies in Chile: Racial fiction and social suffering among contemporary migrants” (Spanish with simultaneous translation to English).

DAVID THEO GOLDBERG: "IMMACULATE CONCEPTIONS: ARTICULATIONS OF THE RACIAL/RELIGIOUS". Director and Professor, University of California. Humanities Research Institute, Executive Director Digital Media and Learning

...............................................................................................................................................

De senaste decenniernas utveckling över hela världen i det som ofta kallas för postsekularismens tid, visar på att för att förstå hur rasistiska processer, nationalism och exkludering skapas och upprätthålls, måste vi se denna utveckling som sammanflätad med religion, idéer om religion och religiositet. Den senaste tidens ökning av olika former av rasism såsom islamofobi och antisemitism, legitimeringen av våldsam förföljelse av minoriteter i religionens namn och kontroverser kring synen på religiösa symboler i det offentliga rummet pekar på behovet av en djupare förståelse av hur religion historiskt och i nutid spelar en central roll för att producera och upprätthålla rasism och koloniala praktiker/strukturer. Men religion har även haft betydelse för manifestationer av antirasism och motstånd såsom dess centrala roll i medborgarrättsrörelsen, urfolks rättigheter och anti-apartheid. En ytterligare aspekt att utforska är religiösa symboler och representationer som varit en del inom konst och musik och spiritualismens plats inom konstnärligt motstånd mot rasism.
 
Mer information 

Konferens